Resumé

Arktis opvarmes med accelererende hastighed, og efterhånden som havisen fortsætter med at smelte, bliver arktiske farvande stadigt mere sejlbare for skibe, der transporterer heavy fuel oil (HFO). HFO, som er et af verdens mest beskidte brændstoffer, er ikke kun nærmest umuligt at oprense i tilfælde af udslip, men producerer også højere niveauer af luftforurenende og klimaforandrende stoffer end andre skibsbrændstoffer. I betragtning af de alvorlige risici, som HFO udgør for polarmiljøer, har det internationale skibssamfund allerede forbudt brugen heraf i Antarktis. Tiden er nu inde til at give Arktis, et økosystem, der er lige så sårbart over for forstyrrelser og forurening, en tilsvarende beskyttelse.
Skibsbrændstoffer er klassificeret efter deres viskositet. Billedet viser et destillat med lavt svovlindhold (til venstre, lav viskositet) og en residual fuel med højt svovlindhold (til højre, høj viskositet). Kilde: Asia Weekly
ship sea ice arctic pollution

Risici i forbindelse med anvendelsen af HFO i Arktis

Toksisk og viskøs

Heavy fuel oil (HFO) er et yderst giftigt og tyktflydende skibsbrændstof, der nedbrydes langsomt i havmiljøet, især i koldere områder såsom Arktis.

Ukontrollerbart udslip

I tilfælde af HFO-udslip gør mangel på infrastruktur, ukendt farvand, alvorlige vejrforhold og navigationsmæssige farer såsom havis, en miljøindsats næsten umulig.

Risiko for indfødte indbyggere

HFO-udslip udgør en alvorlig risiko for mange indfødte indbyggere i det arktiske område, der er afhængige af havets ressourcer til at dække deres ernæringsmæssige, kulturelle og økonomiske behov.

Skadelige stoffer

HFO producerer højere udledninger af skadelige stoffer såsom svovldioxid, nitrogenoxider og sod, som alle har været forbundet med en øget risiko for hjerte- og lungesygdomme samt for tidlig død. Skift fra HFO til destillatbrændstof med et lavt svovlindhold vil reducere sodemissioner med 30 %-80 %.

Accelereret opvarmning

Sod har en kraftig klimaopvarmende effekt, når den udledes på høje breddegrader. Opvarmningseffekten øges med mindst en faktor 3 i det arktiske område i forhold til udledninger over åbent hav. Dette skyldes, at sodpartiklerne i atmosfæren absorberer indkommende stråling ovenfra samt reflekteret stråling nedefra – en fordobling af opvarmningseffekten.

Selvforstærkende opvarmningscyklus

Når sodpartikler falder ned på den arktiske sne og is, rammer stråling, der spredes fra sneen og isen, de aflejrede sodpartikler og forårsager yderligere opvarmning, og den mængde sollys, som reflekteres tilbage til rummet, reduceres. Sne- og isafsmeltningen accelereres, hvilket forøger overfladearealet af eksponeret, mørkt havvand og fremmer en selvforstærkende cyklus af menneskeskabt global opvarmning.

snow ice arctic

Løsninger

HFO anvendes i øjeblikket til to separate formål i Arktis. For det første bruges HFO som brændstof på skibe, der sejler gennem arktiske farvande. For det andet bruger nogle arktiske samfund HFO til opvarmning af deres hjem og til elektrisk energiforsyning. På baggrund af disse to forskellige anvendelser skal enhver indsats for at afbøde de risici, som brugen af HFO i Arktis medfører, ske gennem to separate tilgange:

 

Adressering af risiciene i forbindelse med HFO som skibsbrændstof

Udfasning af anvendelse og transport af HFO som brændstof i arktiske farvande er den mest direkte mekanisme til at afbøde de mange konsekvenser af et HFO-udslip og reducere skadelige udledninger i det arktiske område. For eksempel forventes et skift fra HFO til et alternativt brændstof, såsom destillatbrændstof med lavt svovlindhold, at reducere sodudledningerne med gennemsnitligt 30 procent.

Adressering af risiciene i forbindelse med transport af HFO som last

I erkendelse af nogle arktiske samfunds afhængighed af HFO til husholdningsbrug er Clean Arctic Alliance i øjeblikket ikke fokuseret på transport af HFO som last. Men for at imødegå risikoen for et udslip af HFO i arktiske farvande er det nødvendigt at tage transport af HFO med i betragtning på et senere tidspunkt.

Udfasning af brug og transport af HFO som skibsbrændstof er den mest effektive afbødningsstrategi og prioriteres for øjeblikket. Derfor bør Den Internationale Søfartsorganisation, som er det relevante internationale organ til at regulere brugen og transporten af HFO, vedtage et retligt bindende instrument til udfasning af brugen af HFO som skibsbrændstof i arktiske farvande inden 2020.