Hvad er Clean Arctic Alliance?

Clean Arctic Alliance er en koalition af nonprofitorganisationer fra hele verden, der er forpligtet til at beskytte Arktis mod de farer og risici, som følger af brugen af heavy fuel oil (HFO). Målet for Clean Arctic Alliance er at sikre en juridisk bindende udfasning af brugen af HFO som skibsbrændstof i arktiske farvande fra 2020.