Er der alternative brændstoffer, der kan bruges i stedet for fuel olie?

Ja. På kort sigt kan mange skibe nemt skifte til at bruge destillatbrændstoffer uden væsentlige ændringer af skibet. Ikke alene kan motorer, som anvender HFO, anvende destillatbrændstof, men dette skift vil også give mulighed for at installere dieselpartikelfiltre, som dramatisk kan reducere sodudledninger. Flydende naturgas (LNG) er også en farbar vej for nogle rederier og giver betydelige reduktioner af udledninger af SOx, NOx, PM og sod.

Det er dog sandsynligt, at fremtidige brændstof-/fremdrivningskilder til arktisk skibsfart vil bestå af en blanding af brændstoftyper og energikilder. I sidste ende er det afgørende, at skibsfartssektoren bevæger sig væk fra fossile brændstoffer. Destillatbrændstoffer og LNG tilbyder en kortsigtet løsning, men skibsfarten skal sætte sine ambitioner højt og konstant stræbe efter at blive en renere branche.