Er der branchestøtte til en udfasning af fuel olie i Arktis?

Ja, Hurtigruten, et norsk krydstogtselskab og Arctia, et finsk, statsejet selskab med ansvar for driften af en finsk isbryderflåde, støtter et forbud mod HFO i de arktiske farvande. [1] Desuden har Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) (Foreningen af arktiske ekspeditionskrydstogtselskaber) også bekræftet sin støtte til et forbud mod brugen af HFO i Arktis. farvande.
Der er også en række erhvervssammenslutninger, herunder Danske Rederier og Norsk Rederiforning, der kun støtter et forbud mod brugen af HFO som brændstof i Arktis. Det betyder, at selv om der udstedes et forbud mod skibes brug af HFO som brændstof ved passage af arktiske farvande, ville de fortsat kunne transportere HFO som bunkere til brug som brændstof uden for arktiske farvande. Mens denne form for begrænsning væsentligt ville bidrage til at reducere nogle af de skadelige emissioner, der er forbundet med forbrænding af HFO, ville det have en meget begrænset effekt på risikoen for et HFO-udslip. Derfor mener Clean Arctic Alliance, at dette niveau af støtte simpelthen ikke er tilstrækkeligt vidtgående. Clean Arctic Alliance fortsætter med at identificere andre skibs- og fragtvirksomheder, som vælger ikke at bruge HFO i Arktis og støtter forbud mod brug og transport af HFO som brændstof i arktiske farvande.

[1] Se Thomas Nilsen, Hurtigruten CEO Calls for a Size Limit on Arctic Cruises,” (Adm. dir. ”Hurtigruten” opfordrer til en begrænsning af arktiske krydstogter,” The Independent Barents Observer, (August 22, 2016), tilgængelig på: http://thebarentsobserver.com/en/2016/08/hurtigruten-ceo-encourages-limit-size-arctic-cruise-vessels; and Ship & Bunker, Duel-Duel Icebreakers Polaris Enters Service in Finland (November 3, 2016), tilgængelig på: http://shipandbunker.com/news/world/272494-dual-fuel-icebreaker-polaris-enters-service-in-finland