Er der lande, der modsætter sig en udfasning af fuel olie i Arktis?

Mens Rusland ikke i øjeblikket støtter et forbud mod HFO-brug og transporten af HFO til brug som brændstof i Arktis, så landet positivt på et forslag fra Canada, Finland, Tyskland, Island, Holland, Norge og USA i Udvalget for Den Internationale Søfartsorganisations beskyttelse af havmiljøet (MEPC 71), der opfordrer til at begynde arbejdet med at afbøde risikoen ved brug og transport af tung brændselsolie (HFO) som brændstof på skibe i Arktis. Desuden foreslog Ruslands minister for naturressource Sergei Donskoi i juli 2017, at det ville være godt at reducere brugen af tung brændselsolie i Arktis.

[1]Serjgei Donski, minister for naturressourcer og miljø taler til fordel for reduktion af HFO i Arktis, The Arctic (25. juli 2017) tilgængelig på:

http://arctic.ru/environmental/20170725/649237.html