Hvem er ansvarlig for at forbyde brugen af fuel olie i Arktis?

Selv om det er muligt for arktiske nationer individuelt at udfase brugen af HFO i deres nationale farvande eller endda at acceptere en regional udfasning på skibe, der sejler under deres eget flag, må og skal en omfattende udfasning af brugen af HFO, der ville skulle anvendes af hele den internationale skibsfart, komme fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), en særorganisation inden for FN med ansvar for at forbedre sikkerheden til søs og at forebygge forurening fra skibe.