Hvad ønsker Clean Arctic Alliance at opnå?

For øjeblikket opfordrer Clean Arctic Alliance Den Internationale Søfartsorganisation, det relevante internationale organ til at regulere brugen af HFO, til at vedtage et retligt bindende instrument til udfasning af brugen af HFO som skibsbrændstof i arktiske farvande fra 2020.