Ønsker Clean Arctic Alliance at forbyde skibsfart i Arktis?

Nej. I mange tilfælde er skibsfart i Arktis en væsentlig ydelse. Clean Arctic Alliance anerkender betydningen af skibsfart for befolkningsgrupper i Arktis. For eksempel er mange befolkningsgrupper, der lever i Arktis, afhængige af en årlig søtransport af tørlast, herunder rengøringsmateriel, mel, sukker og konserves. Af disse grunde søger Clean Arctic Alliance ikke at forbyde skibsfart i Arktis, men snarere at sikre, at de højest mulige miljø- og sikkerhedsmæssige standarder vedtages af alle skibsfartsektorer, der opererer i Arktis.