Hvilken lovramme ville støtte en udfasning af fuel olie i arktiske farvande?

Udfasning brugen af HFO som skibsbrændstof i arktiske farvande kan lettest opnås ved ændring af MARPOL bilag I, som opstiller regler, der er designet til at minimere forurening fra skibe. I øjeblikket forbyder MARPOL bilag I, regel 43  transport af HFO i bulk som last eller ballast og transport og brug af HFO som brændstof i Antarktis. Den Internationale Søfartsorganisation kunne vedtage et lignende ændringsforslag til MARPOL bilag I, der forbyder anvendelse af HFO som skibsbrændstof i Arktis.