Hvordan ville en udfasning af fuel olie som skibsbrændstof ske?

Det første skridt til at opnå en juridisk bindende udfasning af brugen af HFO i Arktis er, at Den Internationale Søfartsorganisation medtager et “planlagt udbytte” i sit arbejdsprogram. Enhver IMO-medlemsstat kan formelt anmode om, at yderligere overvejelser af de risici, der er forbundet med HFO, bliver behandlet af Den Internationale Søfartsorganisations Udvalg til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC), som mødes ca. hver 8. måned. Selv om enhver medlemsstat teknisk set kan indsende anmodningen, er der en forståelse for, at dette særlige forslag bør komme fra en eller flere af de otte arktiske medlemsstater, som omfatter Canada, Danmark (herunder Grønland og Færøerne), Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA.

Når der er givet tilsagn om yderligere at overveje brugen af HFO i Arktis og spørgsmålet indgår i MEPC’s dagsorden, skal medlemsstaterne grundigt overveje spørgsmålet og i sidste ende nå til enighed om at beslutte, hvordan man bedst kan mindske risiciene forbundet med brugen af HFO i Arktis.