Hvor mange skibe bruger heavy fuel oil i Arktis?

Selvom der er færre skibe, der sejler på HFO end destillat i Arktis, som defineret af Den Internationale Søfartsorganisation, er mængden af brændstof på skibe domineret af HFO i forholdet mere end 3:1 [1] For eksempel sejlede der i 2015 i alt 2086 skibe i IMO-Arktis og transporterede 835.000 tons HFO og 255.000 tons destillat i deres hovedbunkerbrændstoftanke. [2] Selvom kun 44 % af IMO-Arktisflåden (925 skibe) drives af HFO, transporterede disse skibe 76 % af massen af bunkerolie om bord på skibe i Arktis. [3] Hertil kommer i 2015 41 % af de skibe, der sejler i det amerikanske Arktis (73 ud af 180 skibe), men transporterede 77 % af massen af bunkerfuel om bord på skibe i det samme område.[4] [1] Bryan Comer et al., Heavy Fuel Oil Use in Arctic Shipping in 2015 (Anvendelse af heavy fuel oil i arktisk skibsfart i 2015), International Council of Clean Transportation, 1 (2016).

[2] Bryan Comer et al., Heavy Fuel Oil Use in Arctic Shipping in 2015 (Anvendelse af heavy fuel oil i arktisk skibsfart i 2015), International Council of Clean Transportation, 4 (2016).

[3] Bryan Comer et al., Heavy Fuel Oil Use in Arctic Shipping in 2015 (Anvendelse af heavy fuel oil i arktisk skibsfart i 2015), International Council of Clean Transportation, 4 (2016).

[4] Bryan Comer et al., Heavy Fuel Oil Use in Arctic Shipping in 2015 (Anvendelse af heavy fuel oil i arktisk skibsfart i 2015), International Council of Clean Transportation, 4 (2016).