Hvorfor er det så vigtigt at reducere sod?

Sod, som er den stærkeste lysabsorberende bestanddel af partikler, er en kritisk bidragyder til den menneskeskabte globale opvarmning, især i Arktis. Sod påvirker primært det arktiske klima gennem to forskellige mekanismer. Når der er sodpartikler i luften, opvarmer de for det første direkte den arktiske atmosfære ved at absorbere indstråling fra solen, der ellers ville blive reflekteret til rummet.[1] Når der for det andet falder sod på lyse overflader, såsom arktisk sne og is, reducerer det den mængde sollys, der reflekteres tilbage i rummet. Disse processer resulterer i tilbageholdelse af varme og bidrager i sidste ende til accelereret smeltning af arktisk sne og is. Faktisk har en nylig undersøgelse fastslået, at sod, der udsendes fra kilder i Arktis, opvarmer Arktis fem gange mere end sod, der udledes på mellembreddegrader.[2] En primær årsag til dette er, at en meget højere andel af sodudledninger inden for Arktis aflejres på sne og is end udledninger på mellembreddegrader.

Desuden er sod unik, fordi det typisk kun forbliver i luften i ca. en uge afhængigt af vejrforholdene.[3] Denne kortfristede karakter af sodudledninger er vigtig af flere grunde. Fordi sod for det første kun forbliver i luften i en kort periode, er sodkoncentrationerne størst tæt på kilden. Af denne grund er det vigtigt ikke kun at betragte procentdelen af udledninger af sod fra individuelle kilder, men også stedet for udledningerne. Selv om sodudledninger fra skibsfarten for eksempel kun udgør en lille procentdel af udledningerne i det arktiske område, vil sodudledninger fra skibe, der sejler gennem eller tæt på arktisk havis, sandsynligvis have en større effekt pr. udledning end dem fra landbaserede kilder.[4] For det andet vil en reduktion af sodudledninger på grund af sodens korte levetid i atmosfæren have en mere umiddelbar effekt på opvarmningen af Arktis end langtidsvirkende luftforurenende stoffer.

[1] Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) Arktisk overvågnings- og evalueringsprogram), AMAP teknisk rapport nr. [4] The Impact of Black Carbon on Arctic Climate (Sods påvirkning af det arktiske klima), s. 60 (2011).

[2] Sand, M. et al., Arctic Surface Temperature Change to Emissions of Black Carbon Within Arctic or Midlatitudes (Ændring af arktiske overfladetemperaturer grundet udledninger af sod på arktiske- eller midterbreddegrader), 118 Journal of Geophysical Research: Atmospheres 14, 7788-7798 (2013).

[3] Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Summary for Policy-Makers (Arktisk overvågnings- og evalueringsprogram, resumé til politiske beslutningstagere: Arctic Climate Issues 2015, Short-lived Climate Pollutants (Arktiske klimaproblemer 2015, flygtige klimaforandrende stoffer), s. 4 (2015).

[4] Se Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) (Arktisk overvågnings- og evalueringsprogram), AMAP teknisk rapport nr. 4: The Impact of Black Carbon on Arctic Climate (Sods påvirkning af det arktiske klima), s. 60 (2011).