Hvornår forventes skibsfarten i Arktis at stige?

Undersøgelser anslår, at den samlede skibsfart i Arktis vil stige med mere end 50 % mellem 2012 og 2050. Denne stigning i skibsfarten betyder, at selv om skibsfarten i øjeblikket kun tegner sig for omkring 5 % af sodudledningerne i Arktis, forventes dette tal at være fordoblet i 2030 og firedobbelt i 2050 baseret på de nuværende prognoser.[1] Samtidig vil risikoen for et HFO-udslip stige, efterhånden som et større antal skibe sejler igennem Arktis med kommercielle eller rekreative formål.

Specifikke eksempler på øget trafik omfatter en nylig meddelelse fra det kinesiske cargorederi COSCO om at sende fem skibe gennem Nordøstpassagen i 2016. Dette er det største antal COSCO-skibe, der nogensinde har passeret gennem Nordøstpassagen, og efter virksomhedens succes i den arktiske skibsfartsæson i 2016 er den stadig optimistisk med hensyn til fremtiden for arktisk skibsfart.[2] Sydkorea har også for nylig brugt Nordøstpassagen til at transportere varer til Europa og Sydkoreas direktør for Skibsfart og Logistik i Ministeriet for Have og Fiskeri har oplyst, at Sydkorea vil “forberede den kommende æra for Nordøstpassagen ved at ​uddanne arbejdskraft, der skal specialisere sig i arktisk skibsfart, give incitamenter til rederier og styrke samarbejdet med stater langs ruten.”[3]

Ud over stigninger i godstrafikken har der også været flere nye udviklinger med hensyn til rekreativ skibsfart i Arktis. Især skrev Crystal Serenity historie i løbet af sommeren 2016 som det første luksuskrydstogtskib, der sejlede gennem den fjerne Nordvestpassage. Desuden annoncerede Sven-Olof Lindblad, grundlægger og adm. direktør for Lindblad Expeditions, at der vil blive leveret ti nye ekspeditionsskibe til brug i arktiske farvande i 2019. [4]Sven-Olof Lindblad vurderer også, at turister vil komme til Arktis “i en stor bølge.” [5]

Endelig er det vigtigt at bemærke, at kulbrinteudvindingsprojekter i Arktis er den vigtigste drivkraft for øget skibstrafik langs Nordøstpassagen. For eksempel blev der i 2015 transporteret i alt 5,4 millioner tons varer og projektgods gennem Nordøstpassagen, hvilket var en stigning fra omkring 4,0 millioner tons i 2014 og 3,9 millioner tons i 2013. [6] Denne stigning i trafikken skyldes for en stor del opførelsen af Yamal-anlægget med flydende naturgas (LNG), der ligger dybt inde i det russiske Arktis.[7] Denne type skibstrafik forventes kun at stige i de kommende år med yderligere udvikling af russiske kulbrinteprojekter.

[1] Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Summary for Policy-Makers (Arktisk overvågnings- og evalueringsprogram, resumé til politiske beslutningstagere): Arctic Climate Issues 2015, Short-lived Climate Pollutants (Arktiske klimaproblemer 2015, flygtige klimaforandrende stoffer), s. 7 (2015).

[2] Atle Staalesen, COSCO sends five vessels through Northern Sea Route (COSCO sender fem fartøjer gennem Nordøstpassagen), The Barents Observer (10. oktober 2016), tilgængelig på: http://thebarentsobserver.com/en/arctic-industry-and-energy/2016/10/cosco-sends-five-vessels-through-northern-sea-route

[3] Xiaolin Zeng, More South Korean shipping lines eye Northern Sea Route (Flere sydkoreanske rederier får øje på Nordøstpassagen), HIS Fairplay (19. juli 2016), tilgængelig på: http://fairplay.ihs.com/commerce/article/4271961/more-south-korean-shipping-lines-eye-northern-sea-route

[4] Thomas Nilsen, Be prepared, mass tourism is coming like lemmings (Vær beredt, masseturismen kommer som lemminger), The Independent Barents Observer (8. oktober 2016), tilgængelig på: http://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2016/10/be-prepared-mass-tourism-coming-lemmings

[5] Thomas Nilsen, Be prepared, mass tourism is coming like lemmings (Vær beredt, masseturismen kommer som lemminger), The Independent Barents Observer (8. oktober 2016), tilgængelig på: http://thebarentsobserver.com/en/industry-and-energy/2016/10/be-prepared-mass-tourism-coming-lemmings

[6] Bjørn Gunnarsson, Further Development of the Northern Sea Route (Yderligere udvikling af Nordøstpassagen), The Maritime Executive (18. februar 2016), tilgængelig på :http://www.maritime-executive.com/editorials/future-development-of-the-northern-sea-route

[7] Bjørn Gunnarsson, Further Development of the Northern Sea Route (Yderligere udvikling af Nordøstpassagen), The Maritime Executive (18. februar 2016), tilgængelig på : http://www.maritime-executive.com/editorials/future-development-of-the-northern-sea-route