Onbeheersbare lekkages

Bij lekkage van zware stookolie zorgen een gebrekkige infrastructuur, onbekende wateren, zware weersomstandigheden en lastige navigatie door drijfijs ervoor dat aanpak vrijwel onmogelijk is.