Skadelige stoffer

HFO producerer højere udledninger af skadelige stoffer såsom svovldioxid, nitrogenoxider og sod, som alle har været forbundet med en øget risiko for hjerte- og lungesygdomme samt for tidlig død. Skift fra HFO til destillatbrændstof med et lavt svovlindhold vil reducere sodemissioner med 30 %-80 %.