Ukontrollerbart udslip

I tilfælde af HFO-udslip gør mangel på infrastruktur, ukendt farvand, alvorlige vejrforhold og navigationsmæssige farer såsom havis, en miljøindsats næsten umulig.