Hvad er Arktis?

Arktis er defineret forskelligt af forskellige nationale og internationale organisationer samt juridiske aftaler. Nogle almindelige definitioner af Arktis omfatter (1) områderne over polarcirklen (66° 32’N) og (2) områder, der er afgrænset af 10-graders-isotermen (en linje på et kort, der forbinder punkter med samme temperatur i en given periode). Men både Den Internationale Søfartsorganisation og Arktisk Råd har forskellige definitioner af Arktis som skitseret nedenfor:

Arktis som defineret af den Internationale Søfartsorganisation

Den Internationale Søfartsorganisation definerer arktiske farvande som “de farvande, der befinder sig nord for en linje, der strækker sig fra breddegrad 58 00′,0 N, længdegrad 042 00′,0 V til breddegrad 64 37′,0 N, længdegrad 035 27′,0 V og derfra ved en kompaslinje til breddegrad 67 03′,9 N, længdegrad 026 33′,4 V og derfra ved en kompaslinje til Sørkapp, Jan Mayen og ved den sydlige bred af Jan Mayen til øen Bjørnøya og derfra efter en storcirkellinje fra øen Bjørnøya til Cap Kaninnæsset og derfra ved den nordlige bred af det asiatiske kontinent mod øst til Beringsstrædet og derfra fra Beringstrædet vestpå til breddegrad 60 N så langt som Il’pyrskiy og følgende breddegraden 60 N parallelt mod øst så langt som og inklusive Etolin-strædet og derfra ved den nordlige bred af det nordamerikanske kontinent så langt sydpå som breddegrad 60 N og derfra mod øst langs parallellen til breddegrad 60 N til længdegrad 56 37′,1 V og derfra til breddegrad 58 00′,0 N, længdegrad 042 00′,0 V “. [1]

Arktis som defineret af Arktisk Råd

Ud over den Internationale Søfartsorganisations definition af Arktis har forskellige organer i Arktisk Råd etableret forskellige definitioner af Arktis. Arktisk Råd er et mellemstatsligt forum, der fremmer samarbejde, koordinering og samspil mellem de arktiske lande, oprindelige arktiske samfund og andre arktiske befolkningsgrupper om fælles arktiske spørgsmål. De definitioner af Arktis, der er udviklet af forskellige grupper i Arktisk Råd, varierer baseret på kriterier, som er relevante for hver gruppes respektive interesseområde. For eksempel har Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) (Artisk overvågnings-og evalueringsprogram) etableret en definition af Arktis, der inkorporerer mange overvejelser, herunder Polarcirklen, politiske grænser, vegetationsgrænser, permafrostgrænser, og større oceanografiske faktorer. [2] Med disse kriterier i tankerne omfatter den arktiske region, der er dækket af AMAP, terrestriske områder og havområder nord for polarcirklen (66° 32’N), og nord for 62° N i Asien og 60° N i Nordamerika, modificeret til at indeholde havområder nord for Aleuterkæden, Hudson Bay og dele af det nordlige Atlanterhav, herunder Labradorhavet.

Arktisk Råds Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR) (arbejdsgruppe til forebyggelse af nødsituationer, beredskab og indsats), Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) Working Group (arbejdsgruppe til bevarelse af arktiske dyr og planter), og Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP) (arktisk overvågnings- og evalueringsprogram), har alle forskellige definitioner af Arktis, som beskrevet i figur 2.

[1] Resolution A.1024(26) Guidelines for Ships Operating in Polar Waters (Retningslinjer for skibe, der sejler i polarfarvande) (2. december 2009).

[2] Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP Assessment Report, Chapter 2 (arktisk overvågnings- og evalueringsprogram, kapitel 2): Physical/Geographical Characteristics of the Arctic (2011) (Fysiske/geografiske kendetegn i Arktis).