Hvorfor bruger rederier HFO?

Fordi HFO er affaldsproduktet fra raffinering af råolie, er det relativt billigt, især for større skibe som tankskibe, tørlastskibe og containerskibe. [1] For eksempel, mens oliepriserne hurtigt kan ændre sig, var prisen på et ton HFO i oktober 2016 ca. 290 USD, mens et ton destillatbrændstof var 516 USD.[2] [1]Deere-Jones, T., Ecological, Economic and Social Impacts of Marine/Coastal Spills of Fuel Oils (Refinery Residuals), s. 6 (2016) (Miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af hav-/kystudslip af brændselsolier (raffinaderi-residualer).

[2] Ship and Bunker Prices, (Skibs- og bunkerpriser) 18. oktober 2016, tilgængelig på http://shipandbunker.com/prices/av.