Schadelijke stoffen

Zware stookolie veroorzaakt een grotere uitstoot van schadelijke stoffen, zoals zwaveloxide, stikstofoxiden en roet, allemaal oorzaken van een groter risico op longaandoeningen en vroegtijdig overlijden. De overschakeling van zware stookolie naar laagzwavelige gasolie brengt roetemissies met 30%-80% terug.