Versnelde opwarming

In het Poolgebied heeft roet een sterk klimaatopwarmend effect. Dat effect is in het Noordpoolgebied ten minste drie maal hoger ten opzicht van emissies op open zee. Dit komt omdat roet in de atmosfeer binnenkomende straling van boven absorbeert, net als gereflecteerde straling van onderaf.